Dementiewijs

Onder de naam Dementiewijs voorzie ik in de groeiende behoefte aan genuanceerde, eerlijke en vooral ook praktische informatie over dementie, de zorg bij dementie en alles daar omheen. Als Wegwijzer in Dementie wil ik iedereen, van leek tot professional, dementiewijs maken.

Wij strijden om dementie te bevrijden van de vrees voor het onbekende en om de verliezen bij dementie te minimaliseren. Dementiewijs heeft een wetenschappelijk onderbouwd, praktisch en begrijpelijk verklaringsmodel voor het ontstaan van de beleving en het gedrag van mensen met een cognitieve stoornis of dementie. Onbekendheid met de oorsprong en de betekenis van die beleving en van dat gedrag leidt tot angst en onmacht, bij alle betrokkenen. De kennis vanuit Dementiewijs, en de methodische toepassing daarvan, geeft iedereen meer rust en vertrouwen en biedt de gelegenheid om tot wederzijds begrepen beleving en gedrag te komen. Wij helpen mensen met dementie en de mensen in hun omgeving elkaar (weer) te ontmoeten op basis van empathie. Zo vermindert het gevoel van ‘overleven’ en ontstaat meer rust, welzijn en samen-leven, voor alle betrokkenen!
~Paul Jansen

Als Wegwijzer in Dementie ‘vertaal’ ik wetenschappelijke kennis naar het praktisch realiseren van een mensgerichte en gezonde wereld, in de meest brede zin van het woord, en naar een positieve, angstvrije beleving daarvan.