Achtergrond

Na de VWO wilde ik meteen werken en ben zo in ‘de wereld van mensen en de organisatie‘ gerold. Naast het structureren en managen van organisaties was mijn interesse vooral in de menselijke factor. Toen ik later mijn MBA ging doen deed ik dat in de VS omdat toen nog alleen daar een MBA met een Major in HRM bestond.

Inmiddels fascineerde de relatie bij mensen tussen voelen, denken en gedrag (EQ) mij zodanig dat ik de door Getronics geboden gelegenheid om aan de Universiteit van Illinois in Chicago een promotietraject daarin te doen met beide handen heb aangegrepen. En zo heb ik ook Bill Powers en zijn fascinerende Perceptual Control Theory goed leren kennen.

Na het verkrijgen van mijn Ph.D. in Social and Behavioral Sciences op 7 mei 2004 met mijn proefschrift “EQnomy; The Emotionel Intelligent Society” ben ik, toen extra gemotiveerd door mijn werk in change management, verder gegaan met mijn bestudering van ‘het gedrag van de mens’. Inmiddels via de meer omvattende Cognitiewetenschap (waarneming, denken, leren, motoriek, taalgebruik). En ik heb ook de factor aandacht resp. bewust(zijn) toegevoegd aan de basis. En vooral via een betere definitie van wat ‘denken‘ nou eigenlijk is, namelijk Cognitie: de vermogens en processen met betrekking tot de omgang met gegevens, en dit vervolgens in relatie brengen met (on)bewuste toekenning van betekenis aan gegevens, kwam ik uiteraard ook terecht in de wereld van de cognitie stoornissen zoals dementie.