Beeldmerk

Het was vroeger ondenkbaar dat een wijze(!) koning tijdens zijn regeren geen Nar had. De Nar gaf uiting aan het plezier in het leven en vermaakte het hof. Dit was echter niet de enige of belangrijkste functie van de Nar. De Nar had toestemming om dingen te zeggen waar anderen (letterlijk) voor zouden worden opgehangen. De Nar had daarnaast de taak om gaatjes in het ego van de regeerder te prikken wanneer deze overmatig trots of arrogant was. Ook voorzag de Nar in een algemene balans in het koninkrijk door regels te breken en daardoor in de uiting van ‘verboden’ inzichten, gedragingen en gevoelens te voorzien.

Organisaties hebben de Nar hard nodig, nadat de visie op, en omgang met, regelbrekers binnen de eigen organisatie eens goed bekeken is en de steun, of het gebrek aan steun, dat zij ervaren. De Nar kan enorm helpen in het omgaan met de moderne wereld. Hij stelt de organisatie in staat om te gaan met de snelle veranderingen en de snelheid daarvan binnen moderne organisaties. Hij vindt het prachtig om regels te breken en de absurditeit uit te vergroten van regels en processen die de snelheid niet bij kunnen houden.

De bijdrage van de Nar aan ons leven is veerkracht, het vermogen weer op te staan en opnieuw te proberen en het nemen van risico’s. De Nar stuitert van de ene naar de andere ‘scene’ met schijnbaar eindeloze variëteit. Men weet nooit waar hij zal opduiken. En de Nar draag een vermomming om zijn verschijnen minder opvallend te maken. De Nar is een ware meester in het spelen van spelletjes. Soms ook zal hij ons laten zien welke spelletjes wij zelf eigenlijk spelen. Wanneer de Nar ons leert bewust te zijn van de spelletjes die we spelen, zowel in ons sociale leven als binnen de organisatie, kunnen die spelletjes veel meer gaan dienen dan alleen onze behoefte aan vermaak, politiek of wraak.

De Nar is een aspect van het ‘innerlijke kind’ dat weet hoe te spelen. In de bron is het ons gevoel van ‘te leven’ dat zichzelf uitdrukt op een primitief, kinderlijk spontaan en speels creatief niveau. De Nar laat zien hoe in het hier en nu te zijn. Dit aspect van de Nar is belangrijk voor hen die verandering in de praktijk (moeten) brengen. Om plannen te kunnen maken moet het verleden bevestigd worden én worden geaccepteerd als onveranderbaar. De toekomst moet gezien worden met de realisatie dat, omdat het nog niet heeft plaats gevonden, het ook niet direct kan worden beïnvloedt. De enige aktie die we kunnen doen vindt plaats in de smalle ruimte in de tijd die we het nu noemen. Het is door het handelen in het nu dat we hopen de toekomst te beïnvloeden. Hier is het waar de Nar leeft. Wentelend in dit moment en voluit levend.

Zonder de Nar in elk van ons ontbreekt het vermogen om van het leven te genieten om wille van het leven zelf. De Nar weet hoe het moment van nu te bespelen omwille van de waarde en het plezier, en zelfs de meer negatieve aspecten te beleven al was het maar voor het ‘drama’. De Nar maakt hoop mogelijk.

Paul Jansen