Waar blijft de Raad voor de Seniorbescherming?

Heeft u weleens gehoord van de Raad voor de Seniorbescherming? ‘Nee’ zult u zeker zeggen ‘wel van de Raad voor de Kinderbescherming’. En zo is het precies. Er bestaat (nog) geen Raad voor de Seniorbescherming.

In Nederland is er een groeiende groep van afhankelijke, kwetsbare senioren die zonder een Raad voor de Seniorbescherming geheel overgeleverd zijn en blijven aan hun familie, mantelzorgers en/of zorgorganisaties. Meer nog dan bij kinderen is het in de praktijk zelfs vaak de combinatie tussen ‘verkeerd’ gemotiveerde familie en ‘om omzet verlegen’ zorgorganisaties die voor senioren totaal verkeerd kan uitpakken en soms zelfs dodelijk is. En dan is er voor die senioren en voor de mensen die dat ‘zien’ geen enkele manier om dat te doorbreken. Er is (nog) geen Raad voor de Seniorbescherming die daar het mandaat voor heeft.

Nee, bellen met een ‘meldpunt ouderenmishandeling’ is geen oplossing. Daar zit namelijk geen eigen mandaat en macht achter. Er wordt doorverwezen naar bestaande instanties die advies of hulp kunnen bieden. In een toenemend aantal gevallen zijn zorgorganisaties, en zelfs de rechtelijke macht zelf, onderdeel van het ‘gesloten systeem’ dat tot feitelijke mishandeling en verder ziek maken van senioren leidt. Zoals Anneke van der Plaats het in 1994 al in haar proefschrift omschreef:

De Universele Rechten van de Mens worden in de praktijk steeds vaker op steeds meer punten geschonden als het om senior burgers gaat. In die mensenrechten staat o.a. “Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.” (art.2),  “Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing” (srt.3), “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden” (art.12), “Een ieder heeft recht op eigendom” plus “Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd” (art.17) en steeds vaker wordt onder het excuus van een ziekte deze rechten van seniors geschonden of geheel ontnomen.

Mijn queeste zal zijn dat door de totstandkoming van de Raad voor de Seniorbescherming ook elke kwetsbare en afhankelijke senior zal worden beschermd tegen wrede, onmenselijke of onterende behandeling, door wie dan ook.

www.seniorbescherming.nl

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.